Bevat: Rund,Lam,Geit en Eend

Mengverhouding: 70% spiervlees, 15% organen en 15% bevleesde Eendenkarkas

Bevat: Rund,Lam,Geit en Eend

Mengverhouding: 70% spiervlees, 15% organen en 15% bevleesde Eendenkarkas